کاداستر حدود 90 درصد اراضی ملی و طبیعی اداره کل منابع طبیعی مازندران ۱۳ آذر ۱۴۰۱

کاداستر حدود 90 درصد اراضی ملی و طبیعی اداره کل منابع طبیعی مازندران

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: 90 درصد اراضی ملی و عرصه های طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری حدنگاری و دارای سند تک برگ به نام جمهوری اسلامی ایران شده است و باقی آن نیز تا پایان سال به اتمام می رسد