مدیر روابط عمومی هیات فوتبال مازندران منصوب شد ۰۶ آذر ۱۴۰۰

مدیر روابط عمومی هیات فوتبال مازندران منصوب شد

طی حکمی از سوی "رحیم درزی خلردی" رئیس هیات فوتبال استان مازندران، "آرش سلامت" به عنوان سرپرست روابط عمومی این هیات منصوب شد.