رضوی خانه صنعت مازندران

۱۸فروردین
راه های رشد سرمایه گذاری صنعتی در مازندران
تیرنگ گزارش می دهد؛

راه های رشد سرمایه گذاری صنعتی در مازندران

مازندران اگرچه در زمره استان های صنعتی قرار ندارد و در طول این 4 دهه مورد غفلت جبران نشدنی واقع شده اما هنوز هم می تواند با منابع موجود، با ظرفیت ها و پتانسیل هایی که دارد، حداقل گلیم خود را از آب بیرون بکشد.  مصداق این ادعای ما اظهارات اخیر رئیس سازمان صمت مازندران است که اعلام کرد: «سرمایه گذاری صنعتی مازندران در سال 99،  ۱۲۲ درصد رشد داشته است..».

۱۶فروردین
اقدام نماینده قائمشهر عجولانه بوده است
رئیس خانه صمت مازندران در گفت و گو با تیرنگ درباره حواشی بشل انرژی؛

اقدام نماینده قائمشهر عجولانه بوده است

رئیس خانه صمت مازندران با اظهار اینکه نماینده مردم قائمشهر در این مورد، مقداری عجله نموده است، گفت: شاید اگر تا فرجه منظور شده، واکنش خاصی صورت نمی پذیرفت، مکانیزم ها به صورت قانونی طی می شد و موارد اختلافی موردنظر، بدون حواشی مرتفع می گشت.