الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی/ شهروندان تخلفات را گزارش کنند ۱۲ آذر ۱۴۰۱
  مدیرکل امور مالیاتی مازندران خبر داد:

الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی/ شهروندان تخلفات را گزارش کنند

مدیرکل امور مالیاتی مازندران از رسیدگی و برخورد جدی با فرار مالیاتی اصناف از جمله مشاغل پزشکی خبر داد و گفت: تمامی صنوف و به ویژه پزشکان مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند و عدم استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی(پوز) یا هرگونه درخواست غیرموجه مشمول مجازات‌ است؛ شهروندان می توانند فرار مالیاتی و تخلفات را به سامانه های مربوطه گزارش کنند.