کنترل آفت پروانه تخم انگشتری در ۳۰۰ هکتار از مراتع حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران
کنترل آفت پروانه تخم انگشتری در ۳۰۰ هکتار از مراتع حوزه اداره کل منابع طبیعی مازندران
300 هکتار از مراتع آلوده به آفت پروانه تخم انگشتری با استفاده از شیوه های تلفیقی کنترل شد.

تیرنگ نیوز: ۳۰۰ هکتار از مراتع آلوده به آفت پروانه تخم انگشتری با استفاده از شیوه های تلفیقی کنترل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ، ۳۰۰ هکتار از مراتع آلوده به آفت پروانه تخم انگشتری با استفاده از شیوه های تلفیقی، محلول پاشی و مکانیکی کنترل شد.

کارشناس گیاهپزشکی اداره حفاظت و حمایت این اداره کل با اشاره به اینکه گونه های زرشک در ۳۰۰ هکتار از اراضی مرتعی حوزه شهرستان سوادکوه شمالی درگیر آفت پروانه تخم انگشتری شده بود، با استفاده از روشهای تلفیقی، مکانیکی و محلول پاشی کنترل گردید.

به گفته امین وطن دوست، حدود ده هزار هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی حوزه این اداره کل دچار آفات ابریشم بافت ناجور، پروانه تخم انگشتری، پروانه سفید امریکایی و شب پره شمشاد شده است .

وی با بیان اینکه این آفات بیشتر گونه های درختی پهن برگ اعم از انجیری، بلوط، افرا، راش و شمشاد را درگیر می کند افزود: مرحله سوم محلول پاشی برای کنترل آفت شب پره شمشاد در حال انجام است.

  • منبع خبر : روابط عمومی