کاداستر حدود 90 درصد اراضی ملی و طبیعی اداره کل منابع طبیعی مازندران
کاداستر حدود 90 درصد اراضی ملی و طبیعی اداره کل منابع طبیعی مازندران
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: 90 درصد اراضی ملی و عرصه های طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری حدنگاری و دارای سند تک برگ به نام جمهوری اسلامی ایران شده است و باقی آن نیز تا پایان سال به اتمام می رسد

تیرنگ نیوز: سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: 90 درصد اراضی ملی و عرصه های طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری حدنگاری و دارای سند تک برگ به نام جمهوری اسلامی ایران شده است و باقی آن نیز تا پایان سال به اتمام می رسد

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: در راستای دستیابی به سیاست های کلی نظام و اهداف کلی سند چشم انداز افق 1404 توسعه منابع طبیعی برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تقویت نظام رسانی منابع طبیعی و مدیریت منابع آب و خاک کشور و همچنین سیاست های کلی نظام بخش کشاورزی مصوب 84/4/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام  و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، کاداستر منابع طبیعی در دستور کار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و به تبع آن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری قرار گرفت و تاکنون حدود   1180813   هکتار از اراضی ملی  و دولتی حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در سامانه کاداستر سازمان ثبت تثبیت شد.

مهندس سید علی علوی افزود: تا کنون 1689  فقره سند تک برگ به مساحت حدود    1180813     هکتار به نام جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان متبوع  صادرشد.