پیشرفت 68 درصدی پروژههای مکانیکی آبخیزداری
پیشرفت 68 درصدی پروژههای مکانیکی آبخیزداری
اسماعیل مختارپور معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: پروژههای مکانیکی آبخیزداری در سطح 6 شهرستان تابعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری، پیشرفت 68 درصدی داشته است.

تیرنگ نیوز: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، اسماعیل مختارپور معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: پروژه‏های مکانیکی آبخیزداری در سطح 6 شهرستان تابعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری، پیشرفت 68 درصدی داشته است.

مختارپور افزود: برنامه‏های آبخیزداری در سال 1400 از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی از دو منبع درآمد عمومی و اعتبارات متفرقه شامل اقدامات مکانیکی با هدف کنترل سیلاب وکاهش سیل خیزی وجلوگیری از فرسایش و رسوب ، تثبیت بستر و دیواره آبراهه‏ها و اقدامات بیومکانیک با هدف اصلاح کاربری اراضی، تقویت واستقرار پوشش گیاهی، کاهش سیل‏خیزی حوزه‏های آبخیز است. ایشان با اشاره به پیگیری اجرای پروژه‌های مکانیکی آبخیزداری در 12 حوزه آبخیز اعلام کرد: تاکنون در 7 حوزه آبخیز عملیات مکانیکی با پیشرفت 100 درصد به اتمام رسیده است و با توجه به مصوبات سفر ریاست جمهوری در 5 حوزه آبخیز باقیمانده اجرای عملیات به صورت مستمر ادامه دارد. وی افزود در مجموع برای انجام عملیات مکانیکی در این 12 حوزه آبخیز اعتباری بالغ بر 123.000 میلیون ریال هزینه شده است.

اسماعیل مختارپور در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به سیل خیز بودن استان، اولویت معاونت فنی و آبخیزداری‏ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ ساری اجرای باکیفیت و به موقع پروژه‌‏ها است.

  • منبع خبر : روابط عمومی