پرواز تیرنگ بر فراز خزر
پرواز تیرنگ بر فراز خزر
نخستین دوره جشنواره رسانه‌ای خزر که به عنوان پیش جشنواره رسانه‌ای آستراخان روسیه برگزار شده بود، پس از داوری از سوی داوران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتخبان خود را شناخت.

 

تیرنگ:
نخستین دوره جشنواره رسانه‌ای خزر که به عنوان پیش جشنواره رسانه‌ای آستراخان روسیه برگزار شده بود، پس از داوری از سوی داوران مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتخبان خود را شناخت.
بر اساس اعلام داوران این جشنواره، گروه رسانه‌ای تیرنگ در دو بخش صفحه آرایی و طراحی و مصاحبه حائز رتبه شد. در بخش صفحه آرایی و طراحی حسین تقوی از روزنامه تیرنگ مازندران
با اثر: مازندران بوی زباله می‌دهد نفر دوم و در بخش مصاحبه رضا شریعتی با اثر خاموش کردن آتش در جنگل علم است حائز رتبه اول شد.