نقش تیرنگ در پیشرفت و تعالی در حوزه ورزش‌های همگانی
نقش تیرنگ در پیشرفت و تعالی در حوزه ورزش‌های همگانی
رسانه‌ها و اصحاب محترم رسانه، به‌عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت و تعالی در حوزه ورزش‌های همگانی به‌شمار می‌روند و این نقش اساسی و سرنوشت‌ساز در سال‌های اخیر در بالندگی و افتخارآفرینی‌های ورزشی، بیش از پیش قابل درک بوده است.

رسانه‌ها و اصحاب محترم رسانه، به‌عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت و تعالی در حوزه ورزش‌های همگانی به‌شمار می‌روند و این نقش اساسی و سرنوشت‌ساز در سال‌های اخیر در بالندگی و افتخارآفرینی‌های ورزشی، بیش از پیش قابل درک بوده است.
حال که در عصر تکنولوژی و توسعه فناوری اطلاعات قرار داریم، ابزار اطلاع‌رسانی بیش از هر زمانی قابل دسترس بوده و متقابلاً ورزشکاران و مردم نیز با اعتماد به این قشر زحمتکش، با مطرح نمودن بسیاری از نقطه نظرات رسانه را که با دقت و ظرافت این موارد را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند زبان گویای خود می‌دانند.
در نهمین سال فعالیت روزنامه تیرنگ به‌عنوان عضو کوچکی از هیات ورزش‌های همگانی استان مازندران صمیمانه زحمات شما زحمتکشان حوزه‌ خبر و اطلاع رسانی را ستایش می‌کنم و سلامتی و توفیق روزافزون را برای‌تان آرزومندم.