مهندس علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شد
مهندس علی رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شد
گروه رسانه‌ای تیرنگ چندی پیش در خبری اعلام کرد که رجبی مدیرکل سابق امور اجتماعی استانداری مازندران مدیرکل ورزش و جوانان مازندران منصوب شد

 

🔸تیرنگ:

گروه رسانه‌ای تیرنگ چندی پیش در خبری اعلام کرد که رجبی مدیرکل سابق امور اجتماعی استانداری مازندران مدیرکل ورزش و جوانان مازندران منصوب شد

🔸در خبر ذکر شده بود که در رزومه خود معاون فرماندار نور فرماندار میاندرود فرمانداری نکا و مدیرکل ثبت احوال استان را دارد هفته گذشته به اتفاق یکی از مدیران ارشد استانداری به وزارت ورزش جهت مصاحبه رفته بود گزینه پیشنهادی این سمت توسط استانداری بوده است.

🔸اکنون بعد از کش‌و قوس‌های فراوان این خبر تایید شد و رجبی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران شد.

🔸گروه رسانه‌ای تیرنگ این انتخاب را تبریک گفته و برای این مسئول در سمت جدید آرزوی موفقیت دارد و امیدوار است با این انتخاب خون تازه‌ای به رگ‌های ورزش مازندران دمیده شود.