شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح دو وظیفه مهم
شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح دو وظیفه مهم
همزمان با اسفند ماه دو انتخابات مهم پیش رو است و شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح دو وظیفه مهمی است که در این زمینه داریم و اگر کوتاهی شود، مجلس انقلابی شکل نخواهد گرفت.

 

محمد جویباری، مدیر مسئول:

همزمان با اسفند ماه دو انتخابات مهم پیش رو است و شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح دو وظیفه مهمی است که در این زمینه داریم و اگر کوتاهی شود، مجلس انقلابی شکل نخواهد گرفت.
مشارکت همه جانبه مردم در صحنه‌های مختلف همچون انتخابات و حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تلاش برای تحقق عدالت است، همانگونه که باید در انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب اصلح داشته باشیم، در مجلس خبرگان رهبری نیز با وجود آن‌که همه خوب هستند، باید انتخاب اصلح داشته باشیم. بنابراین می‌توان گفت شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح دو وظیفه مهم مردم است که اگر در این زمینه کوتاهی شود، مجلس انقلابی شکل نخواهد گرفت و در عوض مجلسی بی‌حس، بی‌دغدغه، بی‌تقوا، بی‌اخلاق خواهیم داشت و چیزی عایدمان نمی‌شود.
مقام معظم رهبری نیز امروز بر نقش مردم تأکید دارند، راه‌حل برطرف کردن مشکلات بنا بر نظر مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات است و این وظیفه ما است که برای حضور پرشور در انتخابات تلاش کنیم.