سُنت‌شکنی
سُنت‌شکنی
در دنیای نوین یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان آن کشور دارند

 

الهام دهقان، جانشین مدیر مسئول و سردبیر:
در دنیای نوین یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان آن کشور دارند. هر چه حضور زنان در اجتماع، فعال‌تر و مؤثرتر باشد، کشور پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر خواهد بود چراکه زنان هم بخشی از این جامعه هستند. چند سالی است که با پیروزی انقلاب زنان حضور فعالی در جامعه دارند و در مازندران در عرصه مدیریت هم پای مردان مشغول به فعالیت هستند از کتابخانه‌های استان که طی چند سال اخیر دو مدیر زن به خود دیده تا شورای برخی شهرها که از توانمندی زنان در آن استفاده شده است اما تاکنون دیار علویان نماینده زن به خود ندیده بود که این بار به حرمت مقام زن و مادر عالیه زمانی موفق شد وارد مجلس شود.
باید پذیرفت در طول چند سال گذشته در استان توانایی بانوان در عرصه مدیریت آن طور که باید جدی گرفته نشد و در گذشته شاهد آن بودیم رجال سیاسی در سمت‌های مدیریتی  قرار می‌گرفتند در این شرایط اکنون حضور بانوان و اعتماد به زنان به دلیل نگاه آنان به مسائل می تواند کارآمد باشد و نشان می‌دهد که نگاه جامعه به زنان در حال تغییر بوده و اعتماد به بانوان در حال شکل گیری است و این موضوع می‌تواند سبب ایجاد انگیزه در جامعه بانوان شود.
امروز عالیه زمانی می‌داند که آسیب‌ها به سمت زنانه شدن پیش می‌روند و مازندران به خصوص شهرستان‌های ساری و میاندورود برای اولین بار شاهد حضور یک زن مازندرانی در خانه ملت است.
این انتخاب نوید یک تغییر در بدنه جامعه سنتی مردسالار استان می‌دهد؛ تغییری که در مرحله اول نتیجه اعتماد افکار عمومی به خود او است و در مرحله دوم به واسطه پر رنگ تر شدن نقش زنان این منطقه و آگاهی شکل گرفته برای حضور اجتماعی بیشتر آنان است و این نقطه عطفی برای حرکت رو به جلوی جامعه محلی و فرصت سازی  برای جدی گرفتن و تشویق زنان برای نقش آفرینی بیشتر خواهد بود و تاثیر آن در خودباوری نسل جوان بیش‌تر نمایان خواهد شد.
امروز عالیه زمانی علاوه بر آنکه نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس است نماینده زنان استان نیز است و باید سطح مطالبات زنان برای حضور در عرصه‌های مختلف را افزایش دهد و با قدرت و تعاملی سازنده و چانه زنی مدیریتی مسیر پیگیری و حل و فصل  بسیاری از دغدغه‌های همیشگی جامعه به خصوص زنان را طی نماید.
او باید در ادامه مسیری که در پیش گرفته
در جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود از همفکری تمامی گروه‌ها استفاده کند و در مجلس نماینده تمام زنان ایران باشد.