برگزاری کارگاه آموزشی تدوین نظام نوآوری
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین نظام نوآوری
کارگاه آموزشی تدوین نظام نوآوری با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار شد.

تیرنگ نیوز: کارگاه آموزشی تدوین نظام نوآوری با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای مازندران برگزار شد.

در پی انتخاب شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران به عنوان پایلوت در حوزه مدیریت نوآوری در صنعت آب کشور کارگاه آموزشی تدوین نظام نوآوری با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت در محل تصفیه خانه آب شرب شهرستان ساری برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه که با هدف نظام‌مند کردن مدیریت نوآوری در صنعت آب کشور و همچنین توانمندسازی نیروهای انسانی شرکت برگزار شد، قابلیت های نظام مدیریت نوآوری همچون فرهنگ‌و پشتیبانی،خلق وپیاده سازی نوآوری،ایجاد و توسعه همکاری های نوآورانه بیرونی و داخلی،مدیریت استراتژیک نوآوری ها در سازمان و… بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان این کارگاه شرکت کنندگان به چهار گروه تقسیم و هر گروه به طور جداگانه مسئولیت ها، شرح فعالیت همکاران، قابلیت ها و منابع مرتبط در ساختار شرکت آب منطقه ای مازندران را بررسی ‌و در زمینه بهبود و ارتقای شاخص ها پیشنهادات خود را ارائه‌ نمودند.

  • منبع خبر : روابط عمومی