ایران و رقابتی‌ترین انتخابات
ایران و رقابتی‌ترین انتخابات
آنچه امروز در هیاهوی دشمنان برای تشویق مردم به شرکت نکردن در انتخابات و دنباله‌های داخلی‌شان و همچنین چانه‌زنی احزاب ( عمدتاً نوظهور) برای تنظیم و ارائه لیست نامزدها مغفول مانده، اصل رقابت واقعی و بی نظیر که در این دوره در حال رقم خوردن است می‌باشد!!

 

تیرنگ، بهزاد حقانی گلوگاهی:

آنچه امروز در هیاهوی دشمنان برای تشویق مردم به شرکت نکردن در انتخابات و دنباله‌های داخلی‌شان و همچنین چانه‌زنی احزاب ( عمدتاً نوظهور) برای تنظیم و ارائه لیست نامزدها مغفول مانده، اصل رقابت واقعی و بی نظیر که در این دوره در حال رقم خوردن است می‌باشد!!
رقابت و مسابقه جدی ۵۱ نفر برای تصاحب یک صندلی ( خدمت) در خانه ملت یعنی مجلس شورای اسلامی است.
نقطه حایز اهمیت اینکه در این ماراتن نفس‌گیر ۴۰درصد جوانان ۳۰تا۴۰ساله حضور دارند که نوید بخش وعده حضرت امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب است که فرمودند: آینده کشور متعلق به شما جوانان است.
این شگفتانه در حالی رقم می‌خورد که دنیای مدعی دموکراسی با آن فرسنگ‌ها فاصله دارد، مانند آلمان که به ازای هر کرسی پارلمان تقریباً ۶نفر و انگلیس ۹ نفر و کانادا ۴ نفر و ژاپن ۵ نفر و… می‌باشد که با ایران قابل مقایسه نیست.
اما استکبار جهانی با دردست داشتن امپراطوری رسانه‌ای خود آنچنان وانمود می‌کنند که انتخابات در ایران آزاد و رقابتی نیست و جریانات سیاسی غربگرا داخلی نیز آن را تبلیغ می‌کنند.
پیام‌های این رقابت:
۱_ امید آفرینی در جامعه:
به این معنا که ۵۰ هزار نفر خود را آماده می‌کنند در درون ساختار نظام سیاسی موجود برای بهبود و پیشرفت کشور وارد صحنه شوند.
۲_ اعلام وفاداری و خدمتگزاری مجموعه عظیمی از اشخاص تحصیل کرده و صاحب نظر و برنامه به نظام جمهوری اسلامی ومردم شریف ایران.
۳_پویایی و ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی و بالا رفتن میزان مشارکت مردم در انتخابات.
۴_ بالا رفتن قدرت انتخاب مردم با توجه به برنامه‌های ارائه شده از طرف نامزدها.
۵_خنثی سازی توطئه دشمنان مبنی بر تبلیغ وجود خفقان و دیکتاتوری و فرمایشی و تشریفاتی بودن رآی مردم!!

۱۱ اسفند همه با هم روی صندوقهای رای