انجام مطالعات تفصیلی در دو شهرستان نور و بابل
انجام مطالعات تفصیلی در دو شهرستان نور و بابل
مطالعات تفصیلی اجرای لغزش و رانش منطقه واز تنگه شهرستان نور و حوزه کلارودبار شهرستان بابل انجام شد.

تیرنگ نیوز: مطالعات تفصیلی اجرای لغزش و رانش منطقه واز تنگه شهرستان نور و حوزه کلارودبار شهرستان بابل انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، مطالعات تفصیلی اجرای لغزش و رانش منطقه واز تنگه شهرستان نور و حوزه کلارودبار شهرستان بابل انجام شد

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: مطالعات تفصیلی اجرای لغزش و رانش منطقه واز تنگه شهرستان نور در سطح 46 هکتار و مطالعات تفصیلی اجرای حوزه کلارودبار شهرستان بابل در سطح 21100 هکتار انجام شد.

دکتر محمد عموزاد با اشاره به اینکه هدف از مطالعات تفصیلی اجرای لغزش و رانش منطقه واز تنگه شهرستان نور برای انجام عملیات اجرایی تثبیت لغزش و رانش منطقه است که لازمه ان داشتن طرح و مطالعه مدون و مصوب می باشد، افزود: . اهداف کیفی مطالعات تفصیلی اجرایی طرح شامل دستیابی به طرح و برنامه ریزی مدون و مناسب زمانی و مکانی به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد جهت تثبیت لغزش و رانش منطقه و جلوگیری از افزایش سطح ان به همراه سایر اهداف مرتبط است.

وی ادامه داد:   هدف از مطالعات کلارودبار برای انجام عملیات اجرایی که لازمه ان داشتن طرح و مطالعه مدون و مصوب است، کاهش فرسایش ، رسوب ، رواناب و سیل به همراه سایر اهداف مرتبط است.

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: تغییر اقلیم و گرمایش جهانی باعث اثرات نامطلوب بر شاخص های(شدت بارندگی، پراکنش بارندگی، نوع بارندگی، تبخیر بیشتر، کاهش میزان برف، کاهش دوره آب شدن برف) آب و هوا و اقلیم شده است و پیش بینی ها نشان می دهد این تغییرات و اثرات نامطلوب در آینده بیشتر خواهد شد.

دکتر عموزاد خاطرنشان کرد: علاوه بر تغییر اقلیم مشکلات پوشش گیاهی و تخریب حوزه های آبخیز و همچنین عدم مدیریت درست اراضی کشاورزی بخصوص اراضی شیبدار نیز در این ارتباط اثرگذار است و سبب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر عرصه های منابع طبیعی خواهد داشت که در آینده آن باعث بروز سیل، کاهش نفوذپذیری آب، افزایش رواناب، افزایش فرسابش و رسوب، افزایش اتش سوزی، افزایش و آفات و بیماریها، تغییرات فیزولوژیکی گیاهان می شود.

لذا با توجه به شرایط پیش آمده با انجام و به روز کردن مطالعات تفضیلی اجرایی حوزه های آبخیز می توان تغییرات و شرایط آینده را پیش بینی و مدیریت کرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی