انجام سه مرحله سم پاشی آرامستان عمومی مرکز استان
انجام سه مرحله سم پاشی آرامستان عمومی مرکز استان
سید امید مالجو رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری از انجام سه مرحله سم پاشی آرامستان عمومی مرکز استان خبر داد.

تیرنگ نیوز: سید امید مالجو رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری از انجام سه مرحله سم پاشی آرامستان عمومی مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری،مالجو با بیان اینکه این سم پاشی ها به منظور حفظ سلامت شهروندان و بهداشت آرامستان صورت گرفت،

افزود:این سه مرحله طی یک ماه اخیر و تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما به همت پرسنل سازمان انجام و پاکسازی کامل محوطه اجرایی شد.

وی تصریح کرد:در مرحله اول سم پاشی محوطه آرامستان،سپس سم پاشی جهت مقابله با حشرات و جوندگان موذی سطح دیواره ها و روزنه های محوطه

آرامستان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها و نهایتا در مرحله سوم نیز مقبره های خانوادگی بطور کامل مورد سم پاشی قرار گرفت:

مالجو با تاکید بر اینکه سلامت شهروندان از اصلی ترین الویت های کاری سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری ساری به شمار می رود،

خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این  مهم،سم پاشی ها بصورت نوبه ای و مداوم ادامه خواهد یافت>

  • منبع خبر : روابط عمومی