از آتش زدن کاه و کلش زمین های تحت کشت گندم و جو پرهیز نمایند
از آتش زدن کاه و کلش زمین های تحت کشت گندم و جو پرهیز نمایند
سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: با توجه به افزایش دما و عدم نزولات جوی و خشک بودن سطح عرصه های جنگلی در تیرماه سال جاری و وجود مرز مشترک زمین های کشاورزی مجاورت عرصه های جنگلی که تحت کشت گندم و جو و برداشت محصولات از زمین های مذکور می باشد، لذا کشاورزان محترم و زحمتکش حاشیه جنگل ها و روستانشینان از آتش زدن کاه و کلش زمین های تحت کشت گندم و جو پرهیز نمایند. فلذا با عنایت به وزش باد گرم در عرصه ها، احتمال سرایت آتش به سطح عرصه های جنگلی متصور می باشد که موجب وارد شدن خسارات زیادی به جنگل می گردد.

تیرنگ نیوز: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: با توجه به افزایش دما و عدم نزولات جوی و خشک بودن سطح عرصه های جنگلی در تیرماه سال جاری و وجود مرز مشترک زمین های کشاورزی مجاورت عرصه های جنگلی که تحت کشت گندم و جو و برداشت محصولات از زمین های مذکور می باشد، لذا کشاورزان محترم و زحمتکش حاشیه جنگل ها و روستانشینان از آتش زدن کاه و کلش زمین های تحت کشت گندم و جو پرهیز نمایند. فلذا با عنایت به وزش باد گرم در عرصه ها، احتمال سرایت آتش به سطح عرصه های جنگلی متصور می باشد که موجب وارد شدن خسارات زیادی به جنگل می گردد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، در خصوص برخورد با مسببین آتش سوزی جنگل و سرایت آتش از زمین های کشاورزی به عرصه های جنگلی، تصریح کرد: آتش زدن بقایای گیاهی برابر ماده 688 قانون مجازات اسلامی و ماده 20 قانون هوای پاک و مواد 4 و 6 قانون مدیریت پسماند و ماده 4 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها جرم محسوب و مرتکبین به جزای نقدی و همچنین حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

سرهنگ ذکریایی به شهروندان و مسافران تابستانی توصیه کرد: از بر افروختن آتش در جنگل خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حریق در سطح جنگل، با سامانه رایگان 1504 امداد جنگل و مرتع یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تماس حاصل نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی