اربعین فرصتی مغتنم برای اتحاد امت اسلام است
اربعین فرصتی مغتنم برای اتحاد امت اسلام است
بازهم اربعین آمد و دلهای عاشقان در سوگ عشق، جوشان است. عشقی که تا ابد در یادها و خاطره ها باقی خواهد ماند و چراغ راه آزادگان جهان خواهد بود.

تیرنگ نیوز – محمد جویباری : بازهم اربعین آمد و دلهای عاشقان در سوگ عشق،جوشان است. عشقی که تا ابد در یادها و خاطره ها باقی خواهد ماند و چراغ راه آزادگان جهان خواهد بود.  

خیل انبوه عاشقان حضرت، مثل هر سال به کربلا رفته و از نزدیک در حریم یار حضور یافته و از خوان بی پایان عاشورا بهره مند می شوند.

البته این فقط مختص به کربلا نیست و از گذشته دورشیعیان و دوستداران اهل بیت علاوه بر اربعین در طول سال هم به قصد زیارت شهیدان عاشورا به کربلا مىروند.

سال هاست دشمنان اسلام و انقلاب با هزینه های میلیاردی و برنامه ریزی های منسجم و گسترده برای ایجاد اختلاف میان شیعیان و تضعیف اربعین سعی در توقف این سیل خروشان عشق دارند اما به فضل خدا و هوشیاری رهبر فرزانه ما و ملت فهیم ایران هربار تیر آن ها به سنگ خورده و ناکام تر و سرگردان تر از قبلمی شوند.

کیست که نداند ریشههای این عشق جوشان از دلعاشورا و فداکاری کامل امام حسین (ع) برخاسته است وعلاوه بر آثار معنوی این حرکت عظیم، تحولات اجتماعی،سیاسی و فرهنگی شگرفی در پی داشته و دارد.

جدای از حواشی و کم کاری های طرف عراقی در اربعین امسال، به اذعان دوستان و اعتراف بسیاری از دشمنان،حرکت عاشقان حسینی در اربعین آنقدر بزرگ، زیبا وهنرمندانه است که نه واژه ها، نه جملات و نه شاعرانه هانمی‌ توانند ذره ای از مفاهیم اقیانوس اربعین را توصیف وبیان کنند و به تصویر بکشند.

از اینروست که بزرگترین اجتماع خودجوش بشری، هرساله در اربعین حسینی روی می دهد و بعد از کشورعراق که میزبان زائران است، کشور عزیزمان ایرانبالاترین شمار زائران را از میان همه کشورهای جهان بهویژه کشورهای اسلامی در اختیار دارد.

آنچه موجب هراس دشمنان شده است ویژگی مردمی بودناربعین است، باید با تمام وجود از این ارزش و ویژگیپاسداری کرد. انتظار می رود دولت‌ها در این حرکتبزرگ، همراه و همیار مردم باشند و به آن به چشمفرصتی مغتنم جهت تعامل و دوستی کشورها بهره گیرند.

باید جنبه مردمی بودن این حرکت حفظ شود و دولت ها ازآن استفاده ابزاری در پیشبرد اهداف و سیاست های خودنکنند وگرنه این نهضت بزرگ و خالصانه دچار آفاتبزرگی خواهد شد و رفته رفته، شور و شوق مردم کاستهمی شود.

اگرچه امسال نیز قسمت نشد در حریم یار باشیم و از خوان و جود کریمانه و بی انتهای حضرت عشق بهره مند شویم از همین جا از راه دور زیارتنامه آقا و مولایمان رامی خوانیم، دلهایمان را رهسپار کربلا خواهیم کرد و ازخدا می خواهیم توفیق حضورمان در کربلای معلی را در سال های آینده عطا فرماید.