اجرای طرح توسعه زراعت چوب
اجرای طرح توسعه زراعت چوب
چهارمین جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با حضور دکتر عطایی مدیرکل، فرمانده یگان حفاظت، معاونین و روسای ستادی اداره کل و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

تیرنگ نیوز: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، چهارمین جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، با حضور دکتر عطایی مدیرکل، فرمانده یگان حفاظت، معاونین و روسای ستادی اداره کل و روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های تابعه در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری برگزار شد.

دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری ضمن تبریک و گرامیداشت هفته بسیج و بیان این مطلب که همه باید از ظرفیت و پتانسیل بسیج در راستای سیاست ها و اهداف نظام و برنامه های سازمانی بهره ببریم و بسیج را یک نهاد حمایتی و قدرتمند در امورات کشور ببینیم، گفت: تغییر کاربری اراضی واگذاری به دامداران مشمول طرح خروج دام با جدیت پیگیری شود.

عطایی افزود: همه روسا و کارشناسان ملزم به پاسخ گویی به موقع مکاتبات و درخواست های اداری علی الخصوص نامه های دستگاه های نظارتی هستند و مسئولیت تاخیر در پاسخگویی یا عدم پاسخگویی به عهده ی شخص رئیس اداره می باشد.در همین راستا روزهای سه شنبه کلیه معاونین و روسای ادارات ستادی در اداره و محل دفتر خود در جهت پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات و در خواست های مردمی حضور فعال داشته باشند.

وی در خصوص نظم و انضباط اداری عنوان کرد: نظم و انضباط و ساماندهی پرونده های بایگانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همچنین اضافه کار کارکنان براساس حضور غیاب کارکنان و رعایت نظم و انضباط اداری خواهد بود. سرکشی و نظارت از اجرای پروژه ها با قدرت ادامه داشته باشد و در کنار آن، شان و شخصیت ناظرین حفاظتی هم مطمئناً باید حفظ شود و کارها در یک فضای محترمانه، صمیمانه و در عین حال، قانونمند انجام پذیرد.کلیه کارشناسان جنگل و مرتع بایستی در عرضه حضور داشته باشند.سرکشی از معادن به صورت مستمر صورت گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در خاتمه ضمن تاکید فراوان بر اجرای طرح توسعه زراعت چوب تصریح کرد: با توجه به تاکیدات شورای حفظ حقوق بیت المال، همکاری لازم و همه جانبه در اجرای احکام قضایی وجود داشته باشد.در بحث کاداستر اراضی هم ان شاا.. با همکاری تمام واحدهای مرتبط، تا پایان سال شاهد به اتمام رسیدن این اقدام بسیار مهم خواهیم بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی